REFERENCE


ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

"Výukový program výborně připraven a proveden, učiteli i žáky hodnocen na výbornou."


MŠ Knovíz

"Dopravní akce byla pečlivě připravena, instruktoři měli velmi vlídný přístup k dětem. Všem vřele doporučuji. Mnohokrát děkujeme."


MŠ Vrané nad Vltavou

"Úžasná akce, doplnila téma o bezpečnosti a dopravě. Děti byly nadšené, velmi dobrá změna do činnosti naší MŠ. Moc děkujeme."


MŠ Vinoř

"Naprostá spokojenost!!! Včasný příjezd - dle domluvy, vstřícnost, trpělivost s dětmi všech věkových kategorií od tří do šesti let. Děti si odnesly mnoho vědomostí a zkušeností. Jízda automobilem pro ně byla velkým zážitkem, při kterém si uvědomovaly možné nástrahy při řízení motorových vozidel."


MŠ Veselá školka Šumperk

"Organizace dopravního hřiště byla skvělá, děti se střídaly ve více funkcích. Děti byly velice spokojené i paní učitelky. Mile nás to překvapilo, protože jsme neměli s dopravním hřištěm zkušenosti. Budeme doporučovat."


ZŠ a MŠ Všechovice

"Jsme velmi spokojeni, děti si akci užily, také se naučily některé dopravní předpisy. Jsme moc spokojeni."


MŠ Ostrava - Dubina

"Akce byla opět velmi přínosná, úžasná, obohatila zkušenostmi, nezapomenutelnými zážitky jak děti naší MŠ, tak učitelky."


MŠ Jevany

"Výborná akce, nejlepší z dopravních akcí pro děti, které jsme viděli a které jsme realizovali. Děkujeme a těšíme se na příští rok."


ZŠ Škvorec

"Chválíme, velký ohlas u dětí i pedagogů. Chválíme, výuka a jízda na dopravním hřišti se dětem moc líbila."


ZŠ a MŠ Klobuky

"Akce byla velmi zdařilá, byli jsme velmi spokojeni. Děti byly nadšené, líbilo se jim to velmi. Průvodci tímto programem velmi dobře připraveni, pro děti zábavné, srozumitelné, poučné. Všechny děti byly pochváleny za šikovnost. Moc děkujeme. Doporučujeme."


MŠ Kuřim

"S akcí jsme byli velmi spokojení. Organizátoři akce měli vše perfektně zorganizované. Děti se naučily spoustu nových věci a akci si užily. Rádi Vás doporučíme dalším školám."


MŠ Mosty u Jablunkova

"Děkujeme za velmi zdařilou a poučnou akci. Děti byly nadšené a spokojené."


ZŠ a MŠ Rohovládova Bělá

"Děti si zábavnou formou procvičily základní pravidla silničního provozu, prakticky si vyzkoušely úlohy chodce, řidiče a policisty. Dětem v rolích policistů se nejvíce líbilo udělování pokut neposlušným řidičům. Akce se dětem i vyučujícím velice líbila."


MŠ Chvojenec

"Akce byla velice vydařená, práce profesionálně odvedená. Děti si odnesly mnoho silných zážitků, které využijeme při další práci v MŠ, určitě si o všem budou povídat se sourozenci a rodiči. MOC DĚKUJEME."


ZŠ a MŠ Jezeřany - Maršovice

"Za všechna slova díků, jak se ve škole sluší a patří, bylo to super a máte od nás 1*."


MŠ Hodonice

"Spokojenost jako vždy, akce je pro děti zajímavá a přínosná. Děkujeme."


MŠ Sokolnice

"Akce se nám moc líbila. Děti získaly plno informací o dopravních předpisech a hlavně si je vyzkoušely a zažily na "vlastní kůži". Bylo to super - doporučujeme!!!"


ZŠ Dambořice

"Velmi oceňuji teorii propojenou s praxí. Děti z malé vesnice nemívají moc možností často se setkat se semaforem. Líbila se mi také práce lektorů s dětmi, vybavení organizace technikou a schopnost přizpůsobit se počasí (u nás pršelo a byla zima) - tedy být i v tělocvičně. Děti se nenudily a byly zaměstnány po celých 60 minut."


ZŠ a MŠ Těškovice

"Akce byla velice zdařilá, děti byly nadšené, i pro nepříznivé počasí jsme si akci užili naplno vevnitř. Děti se hravou formou seznámily, jak to funguje na silnici a jak se chovat v provozu."


MŠ Zbraslav

"Vynikající akce, která dětem umožňuje vyzkoušet si "všechno". Přátelský přístup lektorů k dětem, vstřícní, trpěliví. Bezproblémová komunikace při domlouvání akce i celé realizace. Děkujeme za možnost využít tento vzdělávací program přímo v akci."


MŠ Borač

"JEDNA Z NEJLEPŠÍCH AKCÍ PRO DĚTI, KTEROU JSME USKUTEČNILI. Perfektně připravený didaktický materiál, organizace, individualizace, prožitkové učení, silný pozitivní emoční zážitek všech dětí. Vřele DOPORUČUJEME!"


MŠ Petrovice

"Bylo to velice pěkné zpestření našeho velkého vystoupení. Děkujeme za dobrou organizaci i vřelý přístup k našim dětem, které si určitě odnesly pěkný zážitek."


MŠ Libeň

"Opět akce probíhala bez problémů. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, mohly si vyzkoušet jízdu na čtyřkolkách a v autíčkách. Všem se moc líbilo a děkujeme za příjemný a profesionální přístup."


ZŠ Šestajovice

"Akce byla velmi dobře zorganizována. Děti si procvičily teoretické znalosti a byly nadšeny praktickou částí. Zpětnou vazbou byly pěkné obrázky od dětí."


MŠ Kostomlaty nad Labem

"Akce byla zajištěna organizačně velmi dobře. Zamlouváme si termín pro příští rok již nyní. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání."


ZŠ Komenského nám., Slavkov u Brna

"Opět výbroně provedená akce. Pěkný přístup k žákům, vše vysvětleno přiměřeně jejich věku. Objednáme znovu."


ZŠ Štítina

"S dopravním hřištěm jsme velice spokojeni. Děti jsou celou dobu zapojení do nejrůznějších činností. Hodně se toho z dopravní výchovy naučí, ale zároveň si uvědomí, že mají co zlepšovat. Moc děkujeme a těšíme se znovu za rok."


ZŠ a MŠ  Šanov

"Akce se setkala s pozitivním ohlasem žáků i učitelů. Organizace a náplň výborně zvládnutá, žáci spolupracovali se zájmem, škola je s realizací programu spokojena."


MŠ Ratměřice

"Zážitková akce, kterou si děti s chutí užily, Prima, děkujeme."


ZŠ a MŠ Potštejn

"Akce se nám líbila. Děti byly nadšené. Venku by to bylo pravděpodobně lepší, ale jsme rádi, že to dopadlo v tělocvičně."


ZŠ Mašovice

"Vzdělávací program byl profesionálně připravený a vedený. Oceňujeme důsledné procvičení situací v silničním provozu s každým jednotlivým žákem, kompletní zázemí (značení, auta, vesty atd.), aktivní, interaktivní průběh programu a neustálé sebehodnocení žáků. Děkujeme!"


ZŠ a MŠ Žeravice

"U dětí (1.-5. ročník) měla tato akce velmi pozitivní reakce. Rozebíraly formu pojetí - přehledná a srozumitelná pravidla silničního provozu, radost měly jak z role policisty, tak z role řidiče. Některým dětem se zdály auta pomalé, jiné nevěděly - neuměly odhadnout rychlost auta během jízdy. Lítost byla pouze nad tím, že akce trvala tak krátce."


ZŠ a MŠ Kateřinice

"Velmi děkujeme za kvalitní vzdělávací program pro děti a žáky naší školy. Výborně hodnotíme teoretickou i praktickou část. Zpestřením byla pojízdná autíčka, která všechny motivovala. Našim dětem a žákům byly předány znalosti a dovednosti z oblasti silničního provozu. Výborní lektoři. :)"


ZŠ a MŠ Sojovice

"Velmi zdařilá akce, a to i navzdory provizornímu zajištění (tělocvična x školní hřiště), zvolenému z důvodu proměnlivého počasí. Interaktivní program plný názornosti, během něhož žáci získávali a osvojovali si správné návyky účastníků provozu na komunikacích."


ZŠ Jílové u Prahy

"Akce byla vydařená. Všechny zúčastněné třídy se aktivně zapojovaly do skvěle připraveného programu."


ZŠ Jakutská, Praha

"Děkujeme za metodicky promyšlenou dopravní akci pro naše žáky. Po celou dobu trvání byli všichni žáci neustále zapojeni aktivně do dopravních situací či procvičování dopravních pravidel. Velmi motivující a inspirující."


MŠ Hradec nad Moravicí

"Úžasné, profesionalita, dostatek pomůcek, značky, čtyřkolky apod., pro děti poučné a velice záživné, naprostá spokojenost."


ZŠ Velká Bíteš

"Naprostá spokojenost s celou akcí. Profesionální přístup."


ZŠ a MŠ Moravské Prusy

"MDH je velmi dobře promyšlený výchovně-vzdělávací program, jehož prostřednictvím si děti a žáci osvojí důležité poznatky a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Materiálně je pro žáky velmi efektní. Přístup promotérů je zdravě autoritativní, což současné děti nutně potřebují. Dobře to koresponduje s oblastí, kde je dodržování pravidel nezbytné. Určitě si MDH znovu pozveme. Všem kolegům vřele doporučuji."


ZŠ Vrdy

"Bylo to báječné - děti se hodné naučily a hodně si to užily. Děkujeme."


MŠ Habánská, Mikulov

"Děti jsou spokojené, nadšené, a poučené. Učitelky jsou spokojené. Děkujeme."


ZŠ a MŠ Kněžice

"Jsme velmi spokojeni. Děti byly nadšené. Rády by tuto akci opakovaly každý rok. Bylo to zajímavé, poučné a podané hravou formou. Instruktoři jsou milí a děti je se zaujetím poslouchají. Opravdu jsme velmi spokojeni a děkujeme."


ZŠ a MŠ Úhonice

"Akce velmi dobře připravena. Pro děti byla velice přínosná a splnila 100% svůj účel. Velká spokojenost."


ZŠ Stochov

"Perfektní! Perfektně připravené, perfektně provedené, krásný zážitek pro děti a mnoho nových znalostí. Dětem se moc líbilo a za mě jednička s hvězdičkou."


ZŠ Dřevčice

"Spokojenost dětí i učitelek."


ZŠ Meteorologická, Praha

"Děti si zábavnou formou procvičily pravidla silničního provozu v netradičním prostředí (mobilní hřiště). Chválíme výbornou organizaci a průběh akce."


ZŠ TGM Čejkovice

"Výborně organizačně a materiálně zabezpečená akce. Každé dítě bylo zapojeno do akce. Všechny informace i činnosti byly podávány hravou a vtipnou formou, přiměřenou k věku žáka. Děti i vyučující si odnesli pěkné zážitky, žáci si aktivně osvojovali dopravní předpisy."


ZŠ a MŠ Zakřany

"Výborná poučná akce pro naše žáky ZŠ a děti MŠ. Všem se moc líbila. Děkujeme."


ZŠ Ždánice

"Akce byla pro děti poučná, zábavná, užily si to i s paními učitelkami! Zopakovaly si dopravní značky, základní situace na silnici. Super a pokračujte tak dál!"


ZŠ a MŠ Weberova, Praha

"Akce se nám velice líbila, pánové byli velice ochotní a hřiště perfektně připravili. Děti byly nadšené. Akci doporučujeme a určitě do budoucna znovu objednáme."


ZŠ a MŠ Jinonice

"Akce byla výborně zorganizovaná, děti zaujaly všechny pozice. Oceňujeme pedagogický přístup a vybavenost."


MŠ Tišice

"Hezky připravený program pro děti. Skvělá organizace, děti to moc bavilo!"


ZŠ Hýskov

"Akce byla vzorně připravená, promyšlená, děti činnosti velmi bavily. Lektoři byli velkými osobnostmi, měli příjemné vystupování. Pro děti byla akce velkým přínosem."


MŠ Preslova, České Budějovice

"S akcí jsme byli velmi spokojeni, činnost byla vhodná pro předškolní věkovou skupinu, nejen z oblasti dopravní výchovy, ale i prožitkového učení. Moc děkujeme."


ZŠ a MŠ Tlustice

"Vysoká úroveň-celkově. Výborná práce s dětmi MŠ a žáky ZŠ. Profesionální jednání - přínosné pro děti a žáky naší školy. Děkujeme."


ZŠ a MŠ Újezd

"Akce je velmi dobře organizačně a metodicky zvládnuta. Jsme velmi spokojeni s náplní kurzu, která přispěje ke zvýšení povědomí a k praktickému upevnění dovedností žáků v provozu a dopravě. Lektoři pracují profesionálně. Děkujeme."


ZŠ a MŠ Sázava

"Skvělá organizace i provedení celé akce. Velká spokojenost dětí a vyučijících. Více takovýchto akcí!!!"


ZŠ Hrob

"Akce byla pro naši školy velkým přínosem, žáci byli nadšení. Vše probíhalo dle předem dohodnutého plánu, byli zapojeni všichni žáci, nedocházelo ke zbytečným prostojům. Vedení a organizace na profesionální úrovni, přístup byl aktivní a vřelý."


MŠ Ostrožská Nová Ves

"Poučné, zajímavé pro děti i paní učitelky. Děti projevily nadšení z nevšední akce, procvičily si své znalosti z oblasti dopravní výchovy. Elektrická autíčka a čtyřkolky - super! Moc děkujeme!"


MŠ Štítná nad Vláří

"Velká spokojenost, akce byla perfektní."


MŠ Chvojenec

"Celá akce byla profesionálně odvedená, děti si odnesly silný zážitek, zúčastnily se i 2,5 leté děti. Naše MŠ je jednotřídní 2,5-7 let. A i s tímto věkovým složenímm si firma skvěle poradila. Naše děti tuto akci dostaly jako dostatečný dárek k MDD od mateřské školy. Děkujeme za silný prožitek dětí a vaši skvělou práci."


MŠ Ohrazenice

"Akce se dětem i pedagogům líbila, byla dobře organizovaná. Děti si osvojily poznatky z dopravní výchovy, které si díky připravenému hřišti mohly i vyzkoušet."


ZŠ Ronov nad Doubravou

"Akce byla zdařilá, pro děti přínosná. Vše bylo zorganizováno časově bez prodlev. Žáci i pedagogové hodnotí tuto činnost kladně."


ZŠ Bučovice

"Akce proběhla na profesionální úrovni. Příprava, teoretická i praktická část výuky byla velmi dobře provedena, dětmi i pedagogy byla hodnocena velmi kladně."


ZŠ Všechovice

"S celou akcí jsme byli moc spokojeni."


MŠ Mohelno

"Jsme rádi, že jsme poprvé zvolili možnost využití mobilního dopravního hřiště. Byl to perfektní dárek ke Dni dětí! Děti, p. starosta, p. učitelky velice spokojeny. Těšíme se na příště. Děkujeme."


Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec

"Děkujeme za přínosný program. Velmi oceňujeme důraz na kázeň. Jsme maximálně spokojeni, rádi Vás znovu uvítáme."


MŠ Velký Týnec

"S organizací, průběhem i průvodním slovem jsme byli velice spokojeni. Díky. Příště zas."


ZŠ Čechy pod Kosířem

"Dopravní hřiště je pro děti velice přínosné. Pravidla silničního provozu si děti ověřují a upevňují v praxi - řidiči, chodci. Mnoho zážitků a zábavných zkušeností si děti odnáší do životní praxe. Děkujeme."


ZŠ a MŠ Hlubočky - Mariánské Údolí

"Opět jen samá chvála. Děti, paní učitelky jsou spokojené. Budeme se těšit za rok na shledanou! Děkujeme!"


MŠ Veselí u Přelouče

"Velmi pěkný pestrý, zajímavý a výchovně-vzdělávaí program. Děti byly spokojené a nadšené. Oceňujeme přístup k dětem. Těšíme se za rok na shledanou."


MŠ Rohovládova Bělá

"Děti MŠ jsou velice spokojeny, akce se líbí."


MŠ Sokolská, Ústní nad Orlicí

"Zábavná akce vhodná pro předškoláky a mladší školní věk. Dětem se akce líbila."


ZŠ a MŠ Skořenice

"Jsme spokojeni s organizací i průběhem akce. Žáci jsou nadšeni."


MŠ Klubíčko, Lomnice nad Popelkou

"Pro starší děti velmi pěkné osvojení dopravních předpisů, značek, přechodu. Mladší děti - představa o dopravě, jízdy zvládaly s problémy"


MŠ Sluníčko, Dobrovíz

"Velmi oceňujeme realizaci takovéhoto typu akce. Děti se srozumitelnout formou seznámily se základy bezpečnosti silničního provozu. Děkujeme a těšíme se někdy zase."


ZŠ a MŠ Chvatěruby

"Akci hodnotíme velice kladně. Dětem se zábava líbila. Bylo to poučné a podáno vhodnou formou k věku dětí. Děkujeme."


MŠ Odolená Voda

"Akce "dopravní hřiště" se nám velmi líbila, děti si připoměly pravidla, značky...a zároveň se zábavnou formou staly účastníky "silničního provozu". Děkujeme, objednáme určitě znovu pro děti, které se letos nezúčastnily."


MŠ Lanžhot

"Děti bavila akce - dopravní hřiště. Děti byly řidiči čtyřkolek i policisté. Nejvíce e dětem líbilo, jak razítkovaly ruce - pokuta. Organizátoří měli pěkný přístup k dětem."


MŠ Podivín

"Velmi intenzivní výuka. Vhodné pro starší děti, především od 4 let."


ZŠ a MŠ Jezeřany-Maršovice

"Akce byla opravdu vydařená. Všechny děti včetně dětí z MŠ byly nadšené, spokojené a prožily krásné dopoledne za výborného vedení realizátorů projektu. Moc děkujeme."


 ZŠ a MŠ Ludgeřovice

"S akcí jsme byly velmi spokojené. V rámci dopravní výchovy hdonotíme velmi kladně."


ZŠ a MŠ Kozmice

"Akce byla výchovná, podnětná, skvělá. Velmi dobrá kvalita programu po všech stránkách."


MŠ Kostelec u Křížků

"Velmi hezké, děti se mnohému naučily."


MŠ Kamenice

"S akcí jsme velmi spokojeni, včetně organizace a vybavení. Děti byly nadšené!! V praxi si vyzkouší náročnost dopravního provozu. Určitě doporučujeme, vzhledem k možnosti zlepšit znalosti a praktické dovednosti - z pohledu řidiče, chodce, policisty. Děti byly podrobně seznámeny se značkami, pravidly silničního provozu.Děkujeme a za rok se opět těšíme!"


MŠ Pastelka, Petříkov

"Vše super! Děti nadšené, hezky s pány spolupracovaly a celá dopravní akce je velmi bavila a mnohému se naučily. Děkujeme za hezký interaktivní program plný pravidel BESIP a zábavy. Těšíme se zase příště!"


ZŠ a MŠ Dolní Březany

"Výborně připravené, děti po celou dobu zaujaté. Hravou formou přiblížené dopravní situace, jsme maximálně spokojeni, doporučujeme!"


MŠ Jinočany

"Akce byla velice pěkná, prospěšná. Moc se nám to líbilo."


MŠ Jirny

"Velká spokojenost, jako vždy."


ZŠ Mníšek pod Brdy

"Akci hodnotím jako velmi dobře organizovanou, děti byly nadšené. Skvělá organizace, přirozená autorita vedoucích programu. Děti nadšené! Velice dobrá spolupráce, profesionální přístup k dětem. Skvěle zorganizované poučné a podnětné pro děti. Děkujeme!"


MŠ Lety

"Úžasná akce. Moc děkujeme. Děti byly nadšené."


MŠ Roztoky

"Spokojeni!"


MŠ Mratín

"Po roce opět výborně připravená akce. Profesionální a citlivý přístup k dětem. Skvělá organizace. Velké díky, těšíme se zase v příštím školním roce."


ZŠ a MŠ Lovčice

"Maximální spokojenost. Drsný "chlapácký" přístup, ale na silnici jde vždycky "o kejhák" a hlavně dětem! Moc díky, těšíme se na další spolupráci. Bylo to také inspirativní pro nás, kde máme rezervy, co je potřeba procvičit, zopakovat."


ZŠ Dambořice

"Vaše akce byla velmi přínosná, propracovaná a organizačně velmi dobře zajištěná. Děti byly spokojené a my učitelé také. Děkujeme a těšíme se na příští dopravní hřiště."


MŠ Rozárka, Brno

"S akcí jsme spokojeni. Dobrá organizace celé akce, vše je připraveno dle našich časových požadavků. Chválíme vstřícné chování pořadatelů k dětem."


MŠ Zbraslav

"Akce se dětem velice líbila. Oceňovaly možnost být v roli "policajta" a rozdávat pokuty. Jízdu autíčky ocenily všechny děti. Velice vhodně byl rozvržen čas, děti byly neustále zapojeny do činnosti. Děkujeme lektorům za vstřícný přístup a nové zážitky."


ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

"Dopravní výchova se nám velice líbila, byla výchovná, poučná, zábavná, přístup vyučujících - profesionální."


ZŠ a MŠ Prosenice

"Akce byla skvělá. Děti si, zábavnou formou, vyzkoušely běžné situace v silničním provozu. Odnesly si nejen nové informace, ale i spoustu úžasných zážitků. Tato akce se moc líbila. Doporučujeme ji vřele. Děkujeme za trpělivost i ochotu organizátorů."


ZŠ a MŠ Dolní Životice

"Skvělá akce, výbroná organizace výuky, zapojení a prostřídání všech dětí ve všech aktivitách. Teoretické znalosti byly vyzkoušeny i v praxi. Učitelé i žáci byli velmi spokojeni. Velice děkujeme a budeme se těšit na brzkou shledanou."


ZŠ a MŠ Služovice

"Super akce. Všem doporučujeme!"


ZŠ Štítina

"Akce byla organizačně i materiálně velice dobře připravena a zvládnuta. S úrovní výuky dopravní výchovy jsme spokojeni. Lektoři vzbudili u dětí respekt, což bylo přínosem vzhledem k důležitosti dané problematiky. Děti byly ukázněné, snaživé a nadšené. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci."


ZŠ a MŠ Dolní Moravice

"Jsme moc rádi za možnost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti"


MŠ Brno, Kárníkova 4

"Akce byla pro děti velkým přínosem. Prohloubily si znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Seznámily se i s novými poznatky z této oblasti a prožily příjemné zážitky při jízdě autíčky. Děkujeme organizátorům za skvělou akci!"


ZŠ a MŠ Sebranice

"Přístup a organizace výuky byla na velmi dobré úrovni. Výuka byla poutavá, poučná a hlavně smysluplná. Děti byly nadšené, všechny se vystřídaly na autíčkách. Akci budeme určitě v příštích letech opakovat. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Dublovice

"Akce se velmi vydařila. Dopravní hřiště bylo u nás už v loňském roce, a protože jsme byli velmi spokojení, přijeli k nám i letos. Výborná organizace, připravenost, a hlavně přínos pro děti, kdy hravou formou se děti učí dopravní značky a dopravní předpisy. Zažijí na vlastní kůži různé role, které si vyzkoušejí. Hřiště je zábavné, ale i zároveň velmi poučné. Děkujeme a těšíme se příště."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Kličkova vila, Příbram

"S akcí jsme byli opět velmi spokojení. Lektořiděti zaujmou a děti je respektují a spolupracují s nimi. Těšíme se na další spolupráci."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Jakutská, Praha

"Všichni účastníci ,,DH.EU'' byli velmi spokojeni s přípravou a realizací akce. Děti aktivně spolupracovaly s instruktory a značně upevnily znalost dopravních pravidel, nadšeny byly z praktické části - jízd auty na DH s dodržováním pravidel. Pedagogové oceňují a chválí dobře - a přiměřeně věku dětí - připravenou část teoretickou i praktickou. Budeme se těšit na podobnou dopravně-výchovnou akci pro příští školní rok, opět ve spolupráci s DH.EU."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Libeň

"Akce se nám velice líbila. Děti si osvojily své znalosti, naučily se je využít v praxi. Vystřídaly se v roli řidiče, chodce i policisty, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek. Byli jsme velice spokojeni a určitě budeme s firmou DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.EU spolupracovat."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Hostěradice

"S průběhem a zabezpečením jsme spokojeni. Kladně hodnotíme i přístup lektorů k dětem. Celá akce byla pro žáky přínosná."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Prušánky

"S akcí jsme byli velmi spokojeni, oceňujeme organizaci i přístup lektorů. Konečně dopravní hřiště, které má smysl a děti také něco naučí."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Sedlec

"Zdařilá akce. Ze strany organizátorů dobře připravená, děti si zábavnou formou zopakovaly pravidla dopravní výchovy."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Bílovice nad Svitavou

"Program se nám velice líbil. Po organizační stránce perfektní. Děti i učitelé velmi spokojeni. Hodnotíme jedničkou z hvězdičkou."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Prace

"Akce byla výborným doplňkem prvouky."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Doloplazy

"Akce MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ se účastníme již 3. rokem a jsme jednoznačně spokojeni. Dětem přináší jen to nejlepší, hlavně pohodu a rozhodnost v reálném životě. Doporučujeme všem školám, nebudou akce litovat. Děkujeme moc."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Přerov, Želatovská 8

"S touto akcí jsme opětovně spokojeni, Profesionální přístup, velmi citlivé k dětem daného věku."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Moravské Prusy

"Opět velmi vydařená akce - výbroná organizace výuky - prostřídání všech dětí v různých rolích, skvělý přístup k dětem, několikeré procvičení pravidel silničního provozu jak teoreticky, tak i prakticky. Příští školní rok si program určitě znovu objednáme. Děkujeme! "

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Hodonín

"Vzdělávací program byl určen pro žáky 1. stupně. Obsah i formu hodnotíme pozitivně. Teorie i praxe byly vhodně dětem předány s ohledem k jejich věku a možnostem. Zážitkem byla možnost vyzkoušet si autíčka a jízdu v praxi. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Vrdy, okres Kutná Hora

"Byli jsme nadšeni jak přístupem obou aktérů, tak vhodně promyšleným postupem. Děti si to opravdu užily a odnášejí si nové znalosti, které si hned prakticky vyzkoušely a zapamatovaly. Vládl pořádek, disciplína, všechno běželo „jak na drátku“. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Kněževes

"Akce se nám líbila. Oceňujeme připravenost a organizaci. Především také individuální přístup."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Chraštice

"Děkujeme za výbornou a smysluplnou výuku dopravní výchovy. Bylo to zábavné, interaktivní, naučné, atraktivní pomůcky v podobě vozítek, dopravních značek, semaforů, silnic…Výborně časově rozvržená hodina a dobře zvládnutá komunikace s žáky."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Okružní, Zlín

"Vydařená akce, děti moc spokojení a nadšení z autíček. Dopravní výchova velmi zábavnou a poutavou formou. Můžeme jen doporučit."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou

"Moc pěkně vybavené mobilní dopravní hřiště. Šikovní instruktoři, kteří si umí udržet pozornost dětí. Je poznat, jak je důležité, vyzkoušet si teoretické vědomosti v praxi. Byla to velmi přínosná hodina, plná aktivní činnosti dětí, rozhodování a řešení dopravních situací. Mohu doporučit ostatním. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

"Čas byl využitý efektivně. Dobrá organizace. Děti byly rovnoměrně zapojeny do programu a získaly mnoho nových informací. Přínosná hodina."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Hvězdlice

"Dopravní hřiště bylo výborně připravené, vedené. Pro děti poučné. Děkujeme a příště zase."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Semice, okres Nymburk

"Děkujeme za organizaci této akce, byli jsme velmi spokojeni a budeme se těšit příští rok."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Jílové u Prahy

"Akce byla dobře připravená, výborně zrealizovaná. Organizace dobře zvládnutá. Učitelé i žáci byli spokojeni."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Merhautova, Brno

"S akcí jsme velmi spokojeni. Skvělá organizace, děti byly nadšené. Děkujeme!"

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Moravské Prusy

"Program byl stejně jako minule výborný – skvělá organizace, výchovný efekt, pohodová atmosféra, příjemné vystupování. V programu byly nové prvky – pokuty ve formě razítek, obměna elektrických vozítek. Děti nadšené, paní učitelky taktéž! DĚKUJEME!"

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Rostěnice - Zvonovice

"Opět výborně připravený program jak po stránce metodické i praktické."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Mokrá – Horákov

"Učitelé byli s organizací velmi spokojeni, žáci byli ukáznění. Hodina byla pro každou třídu přínosná. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Dražovice 

"Dětem se moc líbilo, veliká, veliká spokojenost."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště

 

ZŠ Švábenice

"S akcí jsme byli velmi velmi spokojeni, děti ochotně spolupracovaly a plnily úkoly. Instruktoři byli vstřícní, ochotní, děti dobře vedli."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Rašovice

"S akcí jsme byli opět spokojeni. Majitelé mobilního hřiště hravou formou proškolili žáky v základech dopravní výchovy, zlepšili nebo spíše změnili bodování dětí tak, aby je to více bavilo. Žáci odcházeli nadšení a hlavně poučení o chování na silnici a chodníku."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Trhová Kamenice

"Úplná spokojenost. Žáci si formou hry vyzkoušeli pravidla silničního provozu, jízdu v dop. provozu a pohyb chodců v dop. provozu. Žáci byli nadšeni."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Olbramovice

"Velice pěkná akce, schopní organizátoři, perfektní příprava. Prostě jste jedničky. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Tlustice

"Velmi oceňujeme profesionální přístup, odbornost a přizpůsobení akce rozdílným věkovým kategoriím. Děkujeme za vlídnost. Objednáváme akci na šk. rok 2015/2016."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Karlická, Černošice

"Akce se dětem líbila, zdokonalily se v pravidlech silničního provozu."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Horoměřice

"Akce byla velmi vydařená! Organizace i přístup k dětem bezkonkurenční. Děti měly šanci si prakticky osvojit pravidla bezpečného pobytu v silničním provozu. Velice děkujeme!"

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Mratín, MŠ Nová Ves

"Výukový program - dopravní výchova - je velmi zdařilý. Děti i paní učitelky byly nadšené. Výborná organizace, přístup k dětem. Chválíme dochvilnost a velmi dobrou organizaci, zvlášť když jsme museli řešit rozmary počasí. Výukový program vřele doporučujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Slavkov u Brna

"Akci hodnotíme velmi kladně, oceňujeme profesionální přístup lektorů. Hřiště perfektně odpovídá realitě, žáci i učitelé nadšeni. Děkujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Šumvald

"Organizátorům patří velký dík za dobře připravenou akci. Děti i ty nejmenší velice bavila jízda v autíčkách i čtyřkolkách. Zábavnou formou si děti procvičily základní pravidla při přecházení vozovky, jízda vpravo, význam semaforu."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Višňové

"Velice zdařilá akce, byli jsme velice spokojeni. Výborná organizace."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Nesovice

"Výborné, skvělá organizace."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Těšetice

"Celá akce se nám moc líbila. Děti byly spokojené. Pochvala pro oba pracovníky, kteří se věnovali dětem. Děkuji."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Hodonice

"Super akce, tomu se dá říct vzorové prožitkové učení. Profesionální trpělivý přístup obou instruktorů. Nemám co dodat pouze velké poděkování."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Gavlase, Ostrava - Dubina

"Průběh celé akce byl naprosto úžasný, děti byly nadšené, dozvěděly se a vyzkoušely si mnoho nového a díky prožitkovému učení si dnešní den jistě vybaví při každém pohybu venku na silnici."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc

"Akce byla výborně připravená, přístup skvělý. Kvůli špatnému počasí využili organizátoři tělocvičnu. Žáci byli nadšení, nechtělo se jim vylézat z aut. Všichni se vystřídali v roli řidičů, policistů a chodců. V autech na dálkové ovládání se povozily i děti se sníženou mobilitou . Přivítali bychom podobnou akci i pro starší žáky. Doporučujeme."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Trnávka

"Perfektně zvládnutá akce, děti byly nadšeny, těšíme se na příště."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Hlubočky - Mariánské Údolí

"Akce se opět velmi vydařila. Byli jsme velice spokojenis přístupem a profesionalitou týmu! Určitě budeme dál pokračovat ve spolupráci. Mateřská škola byla s akcí také spokojena a rádi se příštím rokem opět zúčastní. DĚKUJEME!"

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Velký Týnec

"Akce byla naprosto fantastická, úžasná propojenost organizátorů, vstřícný postoj k dětem, bylo to zábavné, poučné, děti byly nadšené, moc se jim to líbilo."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Hostěradice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Jsme velice spokojeni s akcí, která proběhla díky projektu ,,S Evou a Edou zdravě a bezpečně". Organizace byla skvělá, všichni žáci byli zapojeni. Děti se zábavnou formou učily a opakovaly dopravní předpisy, které si hned vyzkoušely na čtyřkolkách. Skvělé jsou říkanky k zapamatování důležitých tel. čísel. Děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Uherčice

"Poutavou a hravou formou jste vysvětlili pravidla silničního provozu. Žáci byli spokojeni."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Pivovarská, Králíky

"Děkujeme za krásnou interaktivní akci, velmi rádi budeme i nadále spolupracovat."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Choltice

"Děti nadšené - velká spokojenost."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Radiměř

"Velká spokojenost. Komunikace bezproblémová. Ochota vyjít vstříc a poradit si i s větší skupinou dětí. Velmi dobrá organizace - žádné prodlevy při střídání dětí ve svých rolích - řidič, chodec, policista. Celý program přizpůsoben věku dětí. DOPORUČUJI."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Rohovládova Bělá

"Akce byla pro děti velmi atraktivní a zároveň poučná. Přístup pracovníků byl profesionální.  Velmi pěkný přístup k dětem. Perfektní organizace. Ráda doporučuji jako velmi zdařilou akci."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Skořenice

"Bylo to úžasné. Děti byly nadšené, paní učitelky také. Ani minutku jsme se nenudili! Moc děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Holohlavy

"Doporučujeme jako poučnou a zároveň zábavnou formu pro rozvíjení zkušeností a poznatků souvisejících s dopravní výchovou."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Náchod, Drtinovo nám.

"Nikdy jsme nic takového ve škole neměli a musím říct, že jsme velice příjemně překvapeni kvalitou vašeho programu, že to opravdu není jenom hra - i můj syn se na cestě ze školy zastavil na přechodu a hlásil -doleva, doprava, doleva. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Jetřichov

"velmi spokojeni. Děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Malé Svatoňovice

"Akce se nám velice líbila. Děti byly spokojené."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem

"Akce byla zdařilá a vzorně připravena. Pro děti byla velmi přínosná, rozšířila poznatky o dopravní výchově."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Příbram VIII

"Program se nám mopc líbil. Byli zapojeni všichni žáci. I teorie byla přizpůsobena věku žáků."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Srbsko

"Děkujeme mnohokrát za velice pěknou akci. Dopravní hřiště se nám moc líbilo. Děti si vyzkoušely všechny teoretické znalosti v praxi, střídaly se v rolích chodců, řidičů i policistů! Najednou viděly, jak je zodpovědné řídit dopravní prostředky! Budeme se těšit na další spolupráci. Moc chválíme vstřícný a vlídný přístup lektorů! Děkujeme!"

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Jirny

 "Jako vždy profesionální přístup. Velmi povedená akce. Poučná pro děti."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Kněžice

"I.+II. třídy - žáci jsou spokojeni. Chválíme."

"MŠ - děti byly nadšené, výborná akce, výborná organizace, spokojenost."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Kamenice

"Akce byla super, pro dětivelké zpestření, velmi dobře organizačně zajištěno. Děti mají možnost si prakticky vyzkoušet dopravní situace."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Kostelec u Křížků

"Velmi pěkný nápad, skvělá organizace, děti i dospěláci byli nadšeni. Pro děti je tento projekt velmi přínosný."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Roztoky

"Velmi příjemný zážitek, super přístup k dětem. Velké díky."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Jubilejní park, Znojmo, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Metodicky velmi dobře promyšlené hodiny. Děti byly nadšeny."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Lubnice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Jsmevelice spokojeni s akcí. Organizacebezchybná, všechnyděti byly zapojeny, využitá byla každá minuta. Žáci získali spoustu znalostí jako - chodec, účastník sil. provozu a v oblasti dopravních značek. Děti byly nadšené. Chválíme a doporučujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Sedlec

"Spokojenost s organizací, přístupu k dětem, akce proběhla bez problémů. Děkujeme!"

http://www.zssedlec.estranky.cz/clanky/novinky/navsteva-knihovny--dopravni-hriste.html

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Křepice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Akce byla dobře zajištěná a připravená. Přístup lektorů k dětem byl výborný. Tento druh dopravního hřiště byl pro nás novinkou, děti si ho maximálně užily a všem se moc líbil."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Moravské Prusy

"Skvěle připravený program, kdy se děti zábavnou formou učí a opakují dopravní předpisy. Výborně promyšlená organizace - během programu se děti prostřídají v rolích policistů, chodců a řidičů. Můžeme jen doporučit a určitě si rádi zopakujeme :-)"

Dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Dublovice

"Mobilní dopravní hřiště k nám přijelo poprvé. A hned musím jedním slovem dodat ,,skvělé". Paní učitelky jak z MŠ, tak ze ZŠ chválily výbornou organizaci, profesionální přístup a to, že celá akce byla pro děti nejen poučná, ale i zábavná. Děti byly nadšené. Už teď se těšíme na další spolupráci."

Dopravní hřiště


 MŠ Podlesí, Příbram

"Akce byla velmi zdařilá, děti byly nadšené, určitě budeme za rok akci opakovat. Děkujeme, jsme velice spokojení."

Dopravní hřiště


 ZŠ Jakutská, Praha 10

"Akce byla kvalitně připravena, všeproběhlo dle dohody. Žáci nadšeni, vyučující spokojeni."

Dopravní hřiště


 MŠ Kličkova vila, Příbram

"100% spokojenost, bezva spolupráce. Děkujeme."

Dopravní hřiště


 ZŠ Velká Bíteš

  • Profesionální přístup
  • Skvělá organizace i komunikace
  • Příjemná atmosféra
  • Děti a paní učitelky velice spokojeny

Dopravní hřiště


 ZŠ Rostěnice - Zvonovice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Akce DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ EU byla velmi zdařilá, a to jak po stránce organizační, tak i metodické. Bylo to pro děti velkým přínosem i zážitkem a jsme domluveni na jejím opakování, z důvodů upevnění získaných znalostí."

Dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ Rašovice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"S organizací iprůběhem programu jsme velice spokojeni. Pro všechny žáky to bylo velice zajímavé, poučné i zábavné."

 

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Dražovice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Veliká spokojenost, vše bylo perfektně připravené,děti to bavilo, dozvěděly se něco z pravidel sil.provozu. Rádi si tuhle akci kdykoliv zopakujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Drnovice, projekt "S Evou a Edou zdravě a bezpečně"

"Akce byla velmi vydařená. Děti byly spokojené, paní učitelky také. Rádi Vás zase uvidíme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Březí, Osová Bítýška

"Mobilní dopravní hřiště bylo moc pěkné a hlavně poučné. Děti si odnesly spoustu zážitků a hlavně byly seznámené s bezpečností na silnici. Moc děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Kralupy nad Vltavou

"Akce byla úžasná. Všichnibyli velmi spokojení. Dětem i rodičům se hřiště líbilo. Určitě doporučujeme dál."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ Němčice nad Hanou - program pro žáky 1. až 5. tříd

"Projektový týden dopravní výchovy na 1. stupni byl naplněn zajímavými aktivitami, které probíhaly na odpočinkové ploše za školou nebo ve třídách. Největší úspěch u malých školáků mělo mobilní dopravní hřiště, kde si děti zopakovaly dopravní značky, vyzkoušely si role policistů, chodců nebo řidičů autíček či čtyřkolek. Tato aktivita dětem vykouzlila úsměv na rtech a obohatila je o spostu dovedností i vědomostí.Ve třídách potom plnily různé úkoly s kartami dopravní výchovy a slušného chování. Po třídách na 1. stupni kolovaly nové deskové hry s dopravní tématikou nebo se promítaly prezentace. V závěru týdne vytvořila každá třída společný výstup, většinou koláž, v níž děti shrnuly své dřívější i nové poznatky z dopravní výchovy. Pokud tento projektový týden alespoň trochu přispěje k zodpovědnému chování a větší bezpečnosti našich žáků v silničním provozu, budeme jen rádi."

http://zsnem.pvskoly.cz/OBRAZKY/1415/projektovy_rijen_1_st/index.htm

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ T. Stolzové, Kostelec nad Labem

 "Oba vyučující se k dětem chovali hezky, neustále se jim věnovali, často opakovali pravidla, děti si určitě hodně zapamatovaly a byly stále zaměstnané. Všechny děti se vystřídaly v obou rolích - řidič i policista. Mně se to líbilo."

"Za 2.ročníky hodnotíme dopravní hřiště velmi kladně. Byl to zábavný i poučný program. Děti se formou hry zúčastnily provozu na silnici, řídily se pravidly silničního provozu, z akce byly velmi nadšené a spolupracovaly. 60 minut uběhlo velmi rychle, posíláme pochvalu."

"Dětem ze 3.A  se na dopravním hřišti moc líbilo, z autíček byly nadšeny. Značky i dopravní předpisy znaly. Chtějí brzy opakovat!!! Možná by  stálo za to udělat to příště na novém hřišti na velké škole, kde je více prostoru."

"3. B: Dopravní hřiště bylo moc hezké, děti byly nadšené. . Při zkoušce z dopravních značek všichni uspěli na jedničku, tak byli náležitě pyšní, že už to zvládají jako opravdoví řidiči.Líbilo se jm nejen jezdit v autíčcích, ale velký zájem byl i o roli policistů.  Moc se jim líbily i opravdové semafory a přechody. Bylo prima, že nikdo nezahálel, střídání rolí bylo skvěle zorganizováno, děti se nehádaly, přesně věděly, kdy přijdou na řadu. Myslím si, že to byla velmi zdařilá akce."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 

ZŠ a MŠ Semice

"S uskutečněnou akcí jsme byli velmi spokojeni, proběhla přesně podle domluvy. Jsme domluveni na další spolupráci v příštím období."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ a ZŠ Stříbrná Skalice

 "Byli jsme naprosto spokojeni, děti byly nadšené."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Roztoky 

 "Byli jsme spokojeni s péčí o děti, přístupem k nim, vstřícným jednáním a díky i za chlapce s integrací."

 dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


Základní škola Mokrá Horákov - program pro žáky 1. a 2. tříd

"Oceňujeme dobrou organizaci akce. Děti se naučily respektovat pravou stranu na vozovce, povely policisty a semaforu. Úplně všechny děti si zapamatovaly tísňovou linku 112. Těšíme se na další spolupráci."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 Základní škola Ostrava, Matiční  - 3 denní výukový progam pro žáky 1., 2. a 3. tříd

2013 -

"S akcí jsme byli velmi spokojeni, byli zapojeni všichni žáci, vedení akce bylo bezchybné, žákům se velice líbila. Děkujeme"


 

2014 -

  • Maximální spokojenost
  • Správné metodické vedení
  • Není co zlepšit

http://www.zs-mat5.cz/

 Mobilní dopravní hřiště


MŠ a ZŠ Bruzovice - Program pro MŠ a ZŠ

"Akce se nám líbila."

http://zs-bruzovice.webnode.cz/akce-skoly/

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Masarykova, Brno 

"Akce se nám líbila, děti byly nadšené. Děkujeme"

http://www.maskola.cz/documents/Gallery/14_dopravni_hriste/index.htm

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ a MŠ s Polským jazykem vyučovacím, Albrechtice - program pro MŠ a ZŠ

"Akce se velice líbila, jak dětem i žákům, tak také učitelům. Těšíme se na jarní setkání. Děkujeme"

mobilní dopravní hřiště - dopravní výchova


 ZŠ a MŠ Kožušany - Tážaly

"Akce dopravní hřiště přispívá zábavnou formou ke vzdělávání žáků v této oblasti. Pro nás malotřídní venkovskou školu je obvzlášť přínosem, neboť žáci nedojíždí na hřiště, využili jsme místní tělocvičnu. Pozitivním jevem je to, že jsme mohli zapojit i MŠ, která by tuto možnost na dopr. hřišti v Olomouci neměla z důvodů kapacity."


 MŠ Kostelec u Křížků 

"Jsme velmi rádi, že jsme Vás mohli poznat. Akce se všem velmi líbila, byla vhodná pro děti předškolního věku. Určitě se příští rok ohlásíme."

http://www.mskostelecukrizku.estranky.cz/fotoalbum/dopravni-hriste-7.-4.-2014/

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Jirny 

"Akce byla pro děti velmi užitečná, příjemně strávené dopoledne."

http://www.msjirny.cz/?page_id=1028

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Pastelka, Petříkov - Velké Popovice

"Akce se i přes chladné počasí líbila a byla velmi dobrá."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Kozmice

"Byli jsme velice spokojení. Moc děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Paseka

"SUPER!!!"

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Sokolnice

"Akce se nám velice líbila, všichni jsme byli spokojení a nadšení. Děkujeme."

http://www.mssokolnice.cz/fotogalerie.php?kategorie=dopravni

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ J. Valčíka, Ostrava - Poruba

"Velmi spokojeni."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


Slunečnice, občanské sdružení, Olbramice

"Dopravní hřiště hodnotíme na výbornou. Děti si to moc užily. Děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Rozárka, Brno - Královo Pole

"Akce byla zdařilá, obsahově vhodná pro děti z MŠ. Moc děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 ZŠ Vlára Slavičín

"Akce se dětem i vyučujícím líbila, hrou se učí pravidlům silničního provozu a důležitá telefonní čísla."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Hlubočky - Mariánské Údolí

"Akce se vydařila. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni. Těšíme se na další spolupráci! Doporučuji všem školám i školkám!"

http://www.zsmarianskeudoli.eu/fotky/?album=DopravniHriste02

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec

"Jsme velmi spokojeni s organizací a celkovou realizací akce "DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ". Těšíme se na další vzájemnou spolupráci ."

http://www.jmzstrinec.cz/browse_docs.php?node=52&part=2&lang=0&parent_node=0

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Lukov

"Spokojenost, děkujeme."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Ludgeřovice

"Velmi spokojeni. Využijeme i v dalších letech."

http://www.zsludgerovice.cz/galerie/dopravni-hriste/372

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


MŠ Suchonice

"Děkujeme za realizaci i v extrémních vedrech, za vstřícnost i ochotu."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Silůvky

"Samotná akce skvělá, děti byly nadšené a spokojené."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


ZŠ a MŠ Prštice

"Akce byla velice zdařilá a rádi ji opět zopakujeme. Děti byly nadšené."

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 MŠ Doloplazy

"Příjemné, smysluplné a promyšlené dopoledne. Děti se zábavnou formou staly účastníky silničního provozu, získaly základy bezpečnosti v dopravě i s vyvozením důsledků při nedodržování pravidel. Děkujeme a doporučujeme."

http://www.ms.doloplazy.cz/galerie.php?select=131

dopravní výchova - mobilní dopravní hřiště


 

a nejdůležitější reference ze všech....